چمبراسلایدهای کشت سلولی تک خانه، دو خانه، چهار خانه و هشت خانه با سه پوشش کف متفاوت

نمایش دادن همه 2 نتیجه

چمبر اسلاید 4 خانه با اسلاید شیشه ایی

265,000 تومان
کد محصول چاهک رنگ چمبر (نگه دارنده/اسلاید/چمبر)جنس سطح مقطع رشد/چاهک(cm²) حجم عملکردی/چاهک(ml) چسبندگی استریلیتی بسته بندی  31104   4  

چمبر اسلاید 8 خانه با اسلاید شیشه ایی

265,000 تومان
د محصول چاهک رنگ چمبر (نگه دارنده/اسلاید/چمبر)جنس سطح مقطع رشد/چاهک(cm²) حجم عملکردی/چاهک(ml) چسبندگی استریلیتی بسته بندی  31108   8