نمایش 25–26 از 26 نتیجه

Square Dish

پتری دیش های مربع شکل سطح پتری دیش های مربعی SPL، شبکه بندی شده است تا بتوان محل اتصال و

Tray Plate

صفحات سینی SPL صفحات سینی SPL در مقایسه با ظروف گرد معمولی، سطح بزرگتر و جابجایی آسانتری را ارائه می