نمایش دادن همه 2 نتیجه

Matrix Coated Ware

Matrix Coated Ware SPLCoat TM تعدادی فناوری بهینه شده برای اتصال سلولی و رشد سلول‌های سخت‌گیر ارائه می‌دهد (به عنوان

Wide-Mouth Bottle (Amber)

12,000 تومان18,900 تومان
Wide-Mouth Bottle (Amber) Cat. No. Material (Bottle/Cap) Total Volume (ml) Packaging 57020 HDPE/PP 20.00 1,000 57030 HDPE/PP 30.00 1,000 57060