کرایوویال ها در سایزهای 1، 2 و 5 میلی لیتر، کرایوویال های دو بعدی و کدرهای رنگی جهت دسته بندی نمونه ها

درپوش رنگی کرایو ویال

تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب نوع ته کرایو ویال رنگ حجم کل (ml) ابعاد خارجی (mm) واشر استریلیتی بسته