قایقک ها یا مخزن ریجنت های الایزا به صورت تک کاناله و چند کاناله

قایقک استریل تک کاناله بسته 5 تایی

46,000 تومان
کد محصول جنس محصول رنگ طرح محصول تعداد کانال حجم کاری(ml) استریلیتی بسته بندی 23050 PS White Sloped Bottom 1

قایقک استریل تک کاناله بسته تکی

46,000 تومان
کد محصول جنس محصول رنگ طرح محصول تعداد کانال حجم کاری(ml) استریلیتی بسته بندی 22050 PS White Sloped Bottom 1

قایقک استریل دو کانال بسته 5 تایی

46,000 تومان
کد محصول جنس محصول رنگ طرح محصول تعداد کانال حجم کاری(ml) استریلیتی بسته بندی 21102 PS White Sloped Bottom 2

قایقک استریل دو کانال بسته تکی

46,000 تومان
کد محصول جنس محصول رنگ طرح محصول تعداد کانال حجم کاری(ml) استریلیتی بسته بندی 21002 PS White Sloped Bottom 2

قایقک استریل دوازده کانال بسته تکی

61,000 تومان
کد محصول جنس محصول رنگ طرح محصول تعداد کانال حجم کاری(ml) استریلیتی بسته بندی 21012 PS White Sloped Bottom 12

قایقک استریل هشت کانال بسته تکی

59,000 تومان
کد محصول جنس محصول رنگ طرح محصول تعداد کانال حجم کاری(ml) استریلیتی بسته بندی 21008 PS White Sloped Bottom 8