لوله های سانتریفیوژ 15 و 50 میلی لیتر Dnase/Rnase and Pyrogen free

سل استرینر 100

تومان
کد محصول جنس (قاب /مش) سایز منافذ (μm) استریلیتی بسته بندی 93100   Nylon / PP 100.00 + 1 /

سل استرینر 40

تومان
کد محصول جنس (قاب /مش) سایز منافذ (μm) استریلیتی بسته بندی 93040   Nylon / PP 40.00 + 1 /

سل استرینر 70

تومان
کد محصول جنس (قاب /مش) سایز منافذ (μm) استریلیتی بسته بندی 93070   Nylon / PP 70.00 + 1 /