میکروتیوب های استریل و Dnase/Rnase and pyrogen free در سایزهای 0.5، 1.5 و 2 میلی لیتر

میکروتیوب 0.5 ml

تومان
برای ذخیره , حمل و سانتریفیوژ نمونه , استریل و قابل اتو کلاو , Rnase/Danse free در بسته های 1000

میکروتیوب 1.5 ml

تومان
برای ذخیره , حمل و سانتریفیوژ نمونه , استریل و قابل اتو کلاو , Rnase/Dnase free در بسته های 500

میکروتیوب 1.5 رنگی

تومان
کد محصول جنس محصول رنگ حجم کل (ml) RCF Rating استریلیتی بسته بندی 61015 PP 5color 1.50 30,000xg – 1000

میکروتیوب 1.5 ساده استریل

تومان
کد محصول جنس محصول رنگ حجم کل (ml) RCF Rating استریلیتی بسته بندی 60115 PP Clear 1.50 30,000xg + 1000