این دسته شامل میکروتیوب های 0.2، استریپ های 8 تایی 0.1 و 0.2 شفاف و شیری رنگ و استریپ های 4 تایی 0.1 روتورژن می باشد.

نمایش دادن همه 10 نتیجه

پلیت 96 خانه سایز 0.1

تومان
پلیت 96 خانه مخصوص دستگاه ریل تایم پی سی ار سایز 0.1 میلی لیتر قابل اتو کلاو استریل Rnase/Dnase free

پلیت 96 خانه سایز 0.2

تومان
پلیت 96 خانه مخصوص دستگاه ریل تایم پی سی ار سایز تیوب 0.2 میلی لیتر قابل اتو کلاو استریل Rnase/Dnase